Dwars door het Westland, als een barst door gebroken glas, lag er in de Tweede Wereldoorlog een elf kilometer lange tankgracht. Deze was in 1942 gegraven als onderdeel van de Atlantikwall en vormde samen met dertien bunkerstellingen en uitgestrekte mijnenvelden het buitenste ‘landfront’ van de Vesting Hoek van Holland. Dit landfront is nog altijd een zichtbaar litteken van de oorlog door de nog overgebleven bunkers en gedeelten van de gracht. Inmiddels vormt het water een belangrijk onderdeel van de Westlandse vaarrecreatie. en dienen sommige bunkers als fundering van woningen. Toch zijn weinig Westlanders zich bewust van de geschiedenis waar ze langs varen, fietsen, wandelen of rijden.

In het Ruimtelijk Ontwikkelingskader 2020 heeft de Gemeente Westland de tankgracht opgenomen als één van de belangrijke cultuurhistorische waarden. Zo kunnen volgens dit kader: “De tankgracht en bunkercomplexen van de voormalige Atlantikwall als uitgangspunt bij ontwikkelingen gebruikt worden.”
Hierdoor is bij Plan Tuinveld de tankgracht inmiddels zichtbaar met de straat: ‘Gedempte Tankgracht’ en wordt bij Dijckerwaal de tankgracht opnieuw uitgegraven waardoor een waterverbinding tussen resterende stukken gracht en maar liefst seven stellingen ontstaat.

Stichting Stelling 33 wil graag uitvoering geven aan het beleid van de gemeente. Met als doel mensen beter te laten stil staan bij de geschiedenis.
We willen dit bereiken door in 2020 te starten met landschappelijke interventies, gekoppeld aan een activiteitenprogramma. Hierdoor komt de geschiedenis letterlijk op de kaart te staan, precies 75 jaar na de bevrijding.

De stellingen waar interventies moeten plaatsvinden zijn: Stelling 46, 34 en 33. Deze zijn hieronder op de kaart aangegeven. Net als andere stellingen in de Gemeente Westland, de gedempte stukken tankgracht (zwart), de straat ‘Gedempte Tankgracht’ (wit) en resterende of herstelde delen (dik blauw).  Door smalle waterkanalen zijn de stellingen met elkaar verbonden voor vaarrecreatie.

Iedere stelling verteld door middel van de volgende thema’s een eigen verhaal:
Stelling 46: Betonnen Heuvels; bunkers als vreemde heuvels in het Westlandse landschap.
Stelling 34: Groene Loopgraven; loopgraven & luchtfotografie door de geallieerden.
Stelling 33: Verschoven Verleden; een nieuwe blik op ‘schuldig erfgoed’.