Met Cocondo worden oude bunkers langs de kust getransformeerd tot betekenisvolle verblijfplaatsen.
Door de bunkers op duurzame en ecologische wijze een nieuwe functie te geven ontstaat er een gecamoufleerd alternatief voor kustbebouwing en dragen we bij aan het behoud van de omliggende natuur. Zo gaan zowel de bunkers als het gebied langer mee.

Het project start met een pilot in 2020, precies 75 jaar na de bevrijding in het Vinetaduin in Hoek van Holland.
Het project wordt volledig mogelijk gemaakt door fondsen en crowdfunding. Wilt u de pilot volgen of zelfs ondersteunen? Schrijf u dan onderaan de pagina in voor de nieuwsbrief .

Cocondo heeft ook een eigen website

Filosofie
Een van de aanleidingen voor het project is een onderbelicht stukje geschiedenis. Zo weten weinig mensen dat vlak na de oorlog honderden Duitse bunkers in Nederland werden hergebruikt als vervangende woonruimte of vakantiewoning. Wij zijn geïnspireerd geraakt door de verhalen en getoonde veerkracht van de mensen van toen. Met Cocondo willen we deze verhalen doorgeven.

Het bunker-vakantiedorp te Zandvoort op 11 augustus 1947 (Foto: Spaarnestad Photo).

De Duitse bunkers zijn omstreden erfgoed. Lang was dan ook de (in praktijk gebrachte) gedachte ‘zand erover’.
Inmiddels kijken we met een andere blik naar de indrukwekkende architectuur van bunkers. De ooit onverwoestbaar geachte bunkers, ogen na decennia weer en wind nu kwetsbaar. Het verval dat intrad legt een vergankelijke schoonheid bloot. Het tijdperk van grensbescherming met verdedigingswerken lijkt ten einde.
Het project speelt in op deze gedachte door uitgerekend vrijetijdsbesteding mogelijk te maken in een bouwwerk dat ooit symbool stond voor het beperken hiervan.

Duurzaam en vreedzaam
Het concept gaat ook over de mens van toen en nu. Hoe verhouden we ons nu tot een aarde die meer onder ons lijdt dan we 70 jaar geleden dachten? Er zijn grote veranderingen nodig in ons gedrag om duurzamer en vreedzamer te leven. Daarom worden de volgende thema’s in het concept verwerkt:

In de geschiedenis verblijven
De geschiedenis van bunkers wordt op een unieke wijze beleefbaar gemaakt. Tijdens het verblijf komt men op een onverwachtse manier in aanraking met de (on)gemakken van toen en vanzelfsprekende luxe van nu. Ook leert men meer over de functie en achtergrond van de bunker als (verouderd) verdedigingswerk. Voor de beste beleving en verantwoorde omgang met het erfgoed blijft het historisch karakter van de bunker behouden en zijn de aanpassingen reversibel.

Onder de natuur(a 2000)
Bunkers liggen veelal in kwetsbare Natura 2000 gebieden. Te veel verstoring door de mens van deze gebieden is onwenselijk. Tegelijk het is belangrijk mensen bewust te maken waarom deze bescherming zo belangrijk is. Dit kan door mensen de kwaliteiten van deze gebieden vooral zelf te laten ‘ondervinden’.

Circulair (Design).
De transformatie van een vervallen bunker past binnen de noodzakelijke trend van een circulaire economie. De wijze waarop dit gebeurt en het gebruik van de bunker kan dit verder versterken. Daarom wordt er gewerkt met jonge ontwerpers die zich richten richten op het bouwen aan een circulaire toekomst. Zodoende komen gasten op een laagdrempelige manier in aanraking met ‘Dutch Design’ en voorbeelden uit de circulaire economie.

De volgende partners zijn bij het project betrokken: 

partners