Home Projecten Cocondo

cocondo

Met Cocondo worden oude bunkers langs de kust getransformeerd tot betekenisvolle verblijfplaatsen. Door de bunkers op duurzame en ecologische wijze een nieuwe functie te geven ontstaat er een gecamoufleerd alternatief voor kustbebouwing en dragen we bij aan het behoud van de omliggende natuur. Zo gaan zowel de bunkers als het gebied langer mee.

In 2020, precies 75 jaar na de bevrijding, zijn we gestart met de realisatie van een pilot in het Vinetaduin in Hoek van Holland. Een voormalige Duitse telefoonbunker is uitgegraven, gerestaureerd en getransformeerd tot een bijzondere plek om te verblijven. Voor de transformatie zijn zoveel mogelijk ecologische en / of circulaire bouwmaterialen gebruikt en is het omliggende duin hersteld. Het doel van de pilot is dan ook om te onderzoeken hoe erfgoed en natuur elkaar kunnen versterken.
De inkomsten uit de pilot van Cocondo komen volledig ten goede aan de doelstellingen van Stichting Stelling 33 en onze partner Stichting het Zuid-Hollands Landschap. Een verblijf in Cocondo betekend dus ook automatisch een bijdrage aan erfgoed en natuur.

Voor meer informatie over Cocondo kunt u terecht op de eigen website

Het bunkervakantiedorp te Zandvoort, Nederland 11 augustus 1947 (Henk Blansjaar, Spaarnestad Photo).

Filosofie

Een van de aanleidingen voor het project is een onderbelicht stukje geschiedenis. Zo weten weinig mensen dat vlak na de oorlog honderden Duitse bunkers in Nederland werden hergebruikt als vervangende woonruimte of vakantiewoning. Wij zijn geïnspireerd geraakt door de verhalen en getoonde veerkracht van de mensen van toen. Met Cocondo willen we deze verhalen doorgeven.

De Duitse bunkers zijn omstreden erfgoed. Lang was dan ook de (in praktijk gebrachte) gedachte ‘zand erover’. Inmiddels kijken we met een andere blik naar de indrukwekkende architectuur van bunkers. De ooit onverwoestbaar geachte bunkers ogen na decennia lange invloed van weer en wind nu kwetsbaar. Het verval dat intrad legde een vergankelijke schoonheid bloot. Het tijdperk van grensbescherming met verdedigingswerken lijkt ten einde. Het project speelt in op deze gedachte door uitgerekend vrijetijdsbesteding mogelijk te maken in een bouwwerk dat ooit symbool stond voor het beperken hiervan.

Het bunkerdorp in Hoek van Holland in het tijdschrift de Libelle

Duurzaam en vreedzaam

Cocondo gaat ook over de mens van toen en nu. Hoe verhouden we ons nu tot een aarde die meer onder ons lijdt dan we vroeger dachten? Er zijn grote veranderingen nodig in ons gedrag om duurzamer en vreedzamer te leven. Daarom worden de volgende thema’s in het concept verwerkt:

In de geschiedenis verblijven
De geschiedenis van bunkers wordt op een unieke wijze beleefbaar gemaakt. Tijdens het verblijf komt men op een onverwachtse manier in aanraking met de (on)gemakken van toen en vanzelfsprekende luxe van nu. Ook leert men meer over de functie en achtergrond van de bunker als (verouderd) verdedigingswerk. Voor de beste beleving en verantwoorde omgang met het erfgoed blijft het historisch karakter van de bunker behouden en zijn de aanpassingen reversibel.

Onder de natuur
Bunkers liggen veelal in kwetsbare Natura 2000 gebieden. Te veel verstoring door de mens van deze gebieden is onwenselijk. Tegelijk het is belangrijk mensen bewust te maken waarom deze bescherming zo belangrijk is. Dit kan door mensen de kwaliteiten van deze gebieden vooral zelf te laten ondervinden.

Circulair
De herbestemming van een vervallen bunker tot verblijf past binnen de noodzakelijke trend van een circulaire economie. De wijze waarop dit gebeurt en het gebruik van de bunker kan dit verder versterken. Daarom wordt er gewerkt met jonge ontwerpers die zich richten op circulariteit. Zodoende komen gasten op een laagdrempelige manier in aanraking met ‘Dutch Design’ en voorbeelden uit de circulaire economie.

Cocondo is tot stand gekomen dankzij de volgende partners:  

Meer projecten: