Het gebied Dijckerwaal bij Stelling 46 is momenteel flink in ontwikkeling. Er worden woonwijken en een vrachtwagen parkeerplaats  gerealiseerd. Dwars door het landschap wordt de tankgracht weer hersteld als vaarwater. Hierdoor worden maar liefst zeven stellingen weer verbonden met vaarwater.

Tijdens de planvorming werd er jammer genoeg geen rekening gehouden met de stelling waardoor de munitiebunker wat verloren in de berm zou komen te liggen. Een gemiste kans was onze gedachte.

Stichting Stelling 33 heeft daarom net op tijd samen met de Gemeente Westland een plan kunnen maken voor de inrichting van het terrein waarbij de geschiedenis als leidraad meespeelt.  

Betonnen Heuvels
Het zand dat tijdens de Tweede Wereldoorlog vrijkwam bij de aanleg van de tankgracht werd gebruikt om bunkers te camoufleren. Hierdoor ontstonden (betonnen) heuvels van wel 5 meter hoog.
Na de oorlog werd dit zand weer gebruikt om de gracht te dempen, waardoor de bunkers bloot in het landschap kwamen te liggen.  

Met een nieuw inrichtingsplan voor grondlichamen wordt straks zowel het verhaal van oorlog als wederopbouw verteld. Er wordt daarvoor gewerkt met zo’n 2000m3 meter grond dat al op locatie ligt. 

De basis voor het nieuwe landschap ontwerp zijn Duitse kaarten en geallieerde luchtfoto’s. De illustraties hieronder tonen het ontwerpproces met een luchtfoto uit 1944, de Duitse hoogtekaart, de huidige situatie en hoe deze drie worden gecombineerd. Vervolgens wordt er een zichtlijn gemaakt richting de weg.

De situatie in april 2020

In maart 2020 begonnen de werkzaamheden aan het nieuwe landschap met een bijzondere uitdaging. Zo is er een ‘tobruk’ bunker van onder het maaiveld getild met een 500 tons kraan. Deze bunker voor een mortier stond oorspronkelijk op 2,5 meter hoogte in het heuvellandschap ingegraven, maar werd na de oorlog onder het maaiveld ‘weggestopt’. Nu staat de bunker weer op zijn oude plek.

Met het uitgraven van de tankgracht ontstaat er een erg interessante waterverbinding met de andere stellingen uit dit project. Dit maakt het straks voor waterrecreatie, al varend over historisch water, mogelijk de stellingen te bezoeken. Op de satellietfoto hieronder is goed zichtbaar hoe de gracht al deels is hersteld. Het kan echter nog tot 2022 duren voor de gracht helemaal is doorgestoken.